12-03-2020

Kære kunde


Som leverandør har vi et ansvar overfor jer som kunde, vi har derfor pr. d.d. taget følgende skridt for, at sikre mindst mulig risiko for spredning af COVID-19.

Det betyder blandt andet at:

Leveringer – I den kommende periode leverer vi jeres varer indenfor første dør eller nærmeste anviste plads indenfor. Vi kan i øjeblikket ikke påtage os at levere varerne ind på den sædvanlige plads.

Produktion - Frellsen kaffe har fokus på at holde produktionen kørende – vi har ikke forsyningsproblemer af kaffe og opfordrer vores kunder til at opretholde normal indkøbsadfærd.

>Teknikker besøg - Vores serviceteknikkere har modtaget instruks om at koordinere deres besøg inden ankomst så adgang og kundekontakt kan holdes på et minimum.  

Konsulenter - I tillæg modtager vi forindeværende ikke gæster ligesom vores konsulenter ikke kører ud. De kan dog selvfølgelig træffes via telefon eller mail som normalt.

Vi gør dette som et led i at sikre jer som kunde og vores egne medarbejdere mod eksponering og spredning af virus.

Vi håber, på jeres opbakning og forståelse, og ser frem til at kunne betjene jer på vores normale betingelser.

Frellsen kaffe og chokolade