VERDENSMÅL 2.3:

"Inden 2030 skal produktiviteten i landbruget og indkomsterne for små fødevareproducenter fordobles, særligt for kvinder, oprindelige folk, familiebønder, kvægavlere og fiskere, via gennem sikker og lige adgang til jord, andre produktive ressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt
beskæftigelse uden for landbruget." Som kaffefirma importerer vi råvarer fra nogle af verdens fattigste lande og deres bønder. Vi er en mindre aktør og har 2 tilgange: Den brede almene Fairtrade ordning og et målrettet projekt med os selv som aktiv partner. Læs her om Fairtrade og vores Mount Elgon projekt. I vores samhandel stiller vi krav om at den internationale arbejdsorganisation (ILO) retningslinjer følges. På vores udvalgte projekter skal vores samhandel skabe markante forbedringer for den enkelte kaffebonde og hans familie.

MOUNT ELGON PROJEKTET STYRES AF

SENIORER UDEN GRÆNSER
En NGO drevet af aktive seniorer, der med deres erfaringer hjælper fattige og undertrykte. Alle arbejder uden løn. Iværksatte projekter fastholdes under devisen ”hjælp til selvhjælp”. Den lokale forankring er helt afgørende.

MISSION
• At forbedre livsbetingelserne for verdens fattige.
• At bidrage til udvikling af civilsamfund i u-lande i Afrika, Sydøstasien og Mellemamerika, ved gennemførelse af udviklingsporjekter i tæt samarbejde med lokale organisationer.
• At udvikle lokalbefolkningens innovative kompetencer gennem hjælp til selvhjælp.
• At bidrage til opbygning af fundamenter til en bæredygtig udvikling.

PROJEKT - AGROFORESTY PÅ MT. ELGON

Området ved Mount Elgon er ret frugtbart, og kaffebønderne dyrker ofte flere afgrøder på samme areal – dog langt overvejende bananer øverst og kaffe underst, hvor kaffen er den økonomisk vigtigste.

PROJEKT FORMÅL:
Projektet vil i 4 distrikter på Mount Elgon forbedre kaffebønders økonomi med fler-afgrøde metoder og etablering af lokal vidensudveksling (selvhjælpsgrupper).

PROJEKTFASE 1:
Fokus på at danne selvhjælpsgrupperne. Der er uddannet en lokal facilitator som motiverer og sætter selvhjælpsgrupperne i gang. Han skal koordinere arbejdet i alle 4 distrikter.

STATUS: GENNEMFØRT

PROJEKTFASE 2:
Gennem vidensudveksling og samarbejde i de lokale selvhjælpsgrupper (efter Farm Field School principperne) deler medlemmerne deres egne erfaringer. De tilegner sig også viden via det af det ugandiske konsulentsystem og forsøgsstationer, som tilbyder både kurser og foredrag.

STATUS: ER I GANG

 

VERDENSMÅL 2.3: "Inden 2030 skal produktiviteten i landbruget og indkomsterne for små fødevareproducenter fordobles, særligt for kvinder, oprindelige folk, familiebønder, kvægavlere og fiskere, via gennem sikker og lige adgang til jord, andre produktive ressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt beskæftigelse uden for landbruget."

PROJEKTFASE 3:
Til fremtidig finansiering af selvhjælpsgruppernes aktiviteter (bla. til efter projektets afslutning) oprettes VSLA’er (Village saving and loan-association) i hver gruppe. Midlerne kan bruges til fortsat udvikling og fælles projekter som f.eks. planteskoler til forædling af planter m.m.

STATUS: ER I GANG

 

FRELLSEN KAFFE’S ROLLE
Frellsen kaffe er glade og stolte af at kunne være med til at gøre projektet muligt. Vi tror på, at disse mindre, men meget målrettede projekter kan gøre en stor forskel for dem der deltager - specielt fordi dette projekt tager udgangspunkt i at projektet skal være bæredygtig og kunne vedligeholde sig selv efter projektet er slut. Frellsen kaffe har finansieret projektet og vi har de sidste par år købt en container af projektdeltagernes kaffehøst. Det er Projekt nr. 2 Frellsen kaffe har deltaget i sammen med Seniorer Uden Grænser