BÆREKRAFT principperne

- Vi går ikke på kompromis med kvalitet

 

- Frellsen anvender ikke klimakompensering eller kreditter
 
- Vi går mod 100% certificeret kaffe og chokolade

 

- Vil vil forbedre på disse 3 områder:
 
- Vi prioriterer og fokuserer vores indsats mod størst effekt

 

- Frellsen BÆREKRAFT skal være transparent for kunder og leverandører

Her hos Frellsen har vi taget en bærekraftig beslutning for fremtiden...
 
Vi har på vegne af alle vores kunder truffet et valg om at gå mod 100% certificeret og projektbaseret kaffe. Målet er at nå de 100% i år 2026. Vores mål er at alt kaffen fra risteriet i Roskilde i fremtiden skal være certificeret.
Denne beslutning, er taget udfra tanken om, at vi med certificeringerne, vil kunne gøre den største forskel for kaffefarmere rundt om i verden, der er med til at producere kaffe til Frellsen. En certificering sikrer, at farmerne uddannes og der opbygges viden til at kunne plante og dyrke mere skånsomt. Til gavn for os alle.
I arbejdet med certificeringerne, har vi forskellige tiltag indenfor bæredygtighed, biodiversitet og ikke mindst CO2.
 

CO2 kortlægning

Vi har besluttet at minimum 85% af vores omsætning af kaffe i kg skal være kortlagt.
I en kortlægning af CO2 aftrykket pr. kg. kaffe, har vi taget udgangspunkt i Concitos* beregninger.
De punkter hvori der udledes mest CO2 er under forkultivering af landbrugsjord (arealbelastning når området går fra skov til kaffeplantage), under selve dyrkningen af kaffeplanten (gødning, forarbejdning og affaldshåndtering) og under transporten af kaffebønner til forskellige steder i verden. (Skibstransport og lastbil) 
*Danmarks Grønne tænketank

Vi ser på hele værdikæden fra bønne til kop

Hvad kan du forvente:
 
1. BÆREKRAFT- rapport hvert kvartal med jeres egne data om forbrug og CO2 aftryk.
 
2. Vi erstatter den konventionelle kaffe med certificeret kaffe - "BÆREKRAFT mod 100%"
 
3. Vi arbejder med "Scientific Based Target Initiatives" i forhold til at mindske Frellsens CO2 aftryk.
 
4. En leverandør du kan have tillid til, når det gælder kvalitet, ansvarlighed og grøn omstilling.

 

Certificerings og logo forklaringer

Hvad betyder de forskellige certificeringer og logoer?

Fairtrade

Der er flere forskellige typer bæredygtighedsmærker. Vi har valgt Fairtrade mærket, da det udover at værne om naturen også garanterer en mindstepris til kaffebonden + støtter op om uddannelser og sociale projekter. 

Rainforest Alliance

Vores beslutning om at certificere noget af vores kaffe med Rainforest Alliance, er baseret på flere faktorer. Organisationen har fokus på bæredygtig landbrugspraksis, socialt ansvar og bekæmpelse af klimaændringer. 
Alle kakaoråvarer i vores chokoladeproduktion er Rainforest Alliance certificeret.

Økologisk

Frellsen kaffe er certificeret til økologisk produktion af kaffe. Det forudsætter selvfølgelig at vi modtager økologisk råkaffe vi kan riste. Indenfor økologi er det specielt Peru, Honduras og Mexico der er dygtige til dette. For at kaffen er økologisk, skal der være en lokal myndighed, der udsteder et økocertificat på partiet. Vi tager stikprøver af kaffen ved ankomst.

NKG Verified

Organisationens fokus er kundernes mulighed for at kortlægge hele kaffens vej. Socialt, økonomisk og miljømæssigt - således vi har evidens for at kaffen er produceret så bæredygtigt som muligt.

Fair Grounds Foundation

Frellsen te er en del af Fair ground Foundation. En uafhængig non-profit organisation, der arbejder for at skabe en bedre fremtid for mennesker der lever og arbejder i te plantager i Indien og på Sri Lanka

Grøn energi

Vores el-leverandør garanterer at vores el er grøn - vindkraft, vandkraft, biomasse og solceller. Vi bruger den grønne strøm på hovedkontoret, i kaffeproduktionen, i chokoladeproduktionen, på Roskilde og Randers lager og i 39 Frellsen butikker.

SBTi

Sciense Based Targets initiatives er et internationalt initiativ, hvor blandt andre FN og WWF står bag.  Hensigten er at hjælpe virksomheder over hele verden, med at reducere deres CO2 udledning, for at kunne nå i mål med Paris aftalen: at gennemsnitstemperaturen i verden ikke må stige mere end 1,5 grader.

Frellsen har sat et mål, at reducere CO2 udledning med 50% inden år 2030.

Klimaklar

Frellsen har gennemført et Klimaklar Produktionsvirksomhed-forløb og er nu blevet klogere på vores CO2-udledninger, mulige reduktionstiltag, klimastrategi og klimakommunikation. Viden som vi benytter i de kommende CO2 rapporter.

NKG Bloom

Organisationen er fokuseret på at forbedre forhold for kaffebønderne, så de kan drive deres kaffefarme mest optimalt, skabe financiel stabilitet og derved kan holde deres familier og communities ude af fattigdom.

Mt. Elgon

Frellsen er en del af SUG's projekt på Mt. Elgon i Uganda. Formålet er at lære kaffefarmerne at drive bæredygtig virksomhed og holde de små samfund ude af fattigdom.

Mt. Elgon er endvidere en del af AfPEC - et projekt som Århus Universitet står bag - financieret af Danida.

ISIC

Frellsen er medlem af denne brancheforening. Foreningen vidensdeler nyeste forskningsresultater indenfor kaffe&sundhed, skovlandbrug, miljø, kaffe&bæredygtighed, CO2 m.v.

Brobyggerne

Frellsen går ind for den demokratiske gode dialog over en kop kaffe, derfor har vi indgået et samarbejde med Brobyggerne, som praktiserer netop det. 

Vi forholder os upartiske og upolitiske, men vi støtter samtale mellem mennesker.

I Frellsen har vi forpligtet os til at reducere vores CO2 med 50% inden 2030

 

Følg os på LinkedIn for løbende opdateringer om BÆREKRAFT